radonsikring

Radonsikring

Radonsikring

  • 17th marts 2013

Radonsikring og radonniveau. Den største kilde til forekomsten af radon i danske boliger er jorden under boligen. Ved højere temperaturer indendørs end udendørs og ved vindpåvirkning udefra, vil der opstå et lille undertryk i en bolig. Dette undertryk bevirker, at jordluft under boligen med dens meget høje indhold af radon…

read more →