Kuldebro og termografi

Kuldebro og termografi

Brug termografi til at undersøge hvor varmen slipper ud af dit hus

Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, el- varmeinstallation, isolering eller utætheder iøvrigt, som viser temperaturforskelle d.v.s. hvor der slipper varme ud – eller kulde ind.

Hvad kan du bruge en termografi til?
Hvis du får udført en termografisk undersøgelse af dit hus, vil vi efterfølgende gennemgå og forklarer hvilke svage punkter dit hus har rent energimæssigt. Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer. Hvis du får udbedret de svage punkter, som termografien viser, får du ikke blot en lavere varmeregning. Du får også et hus, der er meget mere behageligt at opholde sig i, fordi du ikke længere vil opleve ubehagelig træk og kulde.

Utætheder
Utætheder og revner i huse opstår typisk på steder, hvor to forskellige materialer møder hinanden. Det kan f.eks. være i et af husets hjørner, hvor gulvet møder ydervægge. Varmen kan også forsvinde ud omkring skorstenen til brændeovnen eller gennem stikkontakterne. Med en termografi får du et klart billede af, hvor huset har utætheder, så du har mulighed for at lukke dem effektivt.

Kuldebroer
En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge ind udefra gennem husets konstruktioner. En kuldebro kan f.eks. opstå et sted, hvor et materiale har direkte forbindelse fra husets yderside til husets inderside, så kulden kan transporteres gennem materialet.

Kuldebro ved vindue i dobbeltmuret væg
Et typisk eksempel på en sådan kuldebro findes i mange huse der, hvor en muret ydervæg møder et vindue. Her er den afsluttende mursten op til et vindue ofte sat på tværs mellem ydervæg og indervæg. Det skaber en kuldebro omkring vinduet, som du vil kunne se på termografien.

Når du ved, at huset har en kuldebro ved vinduet, kan du gøre noget ved den, f.eks. i forbindelse med at du skifter vinduer. Du kan skære i den sten, der ligger på tværs, så der kan komme et stykke isolering imellem. Det kan minimere kuldebroen væsentligt.

Dårlig udført eller mangelfuld isolering
En kuldebro kan også opstå, hvis et isoleringsarbejde ikke er udført omhyggeligt nok. Isoleringen kan f.eks. ligge forkert inde i hulmuren, eller den kan være sunket sammen. Det kan du ikke umiddelbart se, da isoleringen jo er skjult inde i hulmuren. Men med en termografisk undersøgelse er det muligt at se, om hulmursisoleringen ligger, som den skal.

Termografien kan også vise, om der mangler isolering bestemte steder i huset. På termografien kan du se nøjagtig, hvor du skal sætte ind.

Hvornår på året kan en termografi udføres?
En termografering kan (kun) udføres, når der er en temperaturforskel på blot 0,1 eller 0,2 grader for andre kameraer (minimum 12 graders forskel på temperaturen) inde i huset og udenfor. (I Danmark betyder det i praksis, at termografering kun kan udføres fra november til april, medmindre du sætter ekstra meget varme på indenfor og dermed får en større temperaturforskel.) Det er klart at jo større temperaturforskal der kan etableres jo lettere er en utæthed at lokalisere.

Termografi er aflæsning af reflekteret stråling, så når man termograferer er det vigtigt at have kandskab til de materialer der måles på og de omgivelser der måles i. Termograferes der udendørs skal man ligeledes være opmærksom på baggrundsstrålingen fra atmosfæren, fra solen fra andre overflader da dette vil påvirke målingen. (Termografien skal desuden udføres i overskyet vejr, da det giver et forkert resultat, hvis solen skinner på husets overflade. Solen varmer husets overflade op, så de bliver røde og gule på termografien, og så er det næsten umuligt at se, hvor varmen trænger ud af huset.)

Det er også vigtigt, at man kender konsekvenserne hvis der måles i blæsevejr, da dette påvirker varmetransporten.

Kan termografi udføres på alle huse?
Termografi kan udføres på alle huse, både nye og ældre helårshuse og sommerhuse. Du kan også sagtens få udført en termografi af en lejlighed, hvis du ønsker det. Der er faktisk ingen begrænsninger.

Hvad kan en termografi ellers bruges til?
En termografisk undersøgelse kan også bruges til andet end at finde ud af, hvor et hus er utæt eller har kuldebroer. En termografi kan også vise:

• Om der er fugtige overflader, som kan give problemer med skimmelsvamp.
• Om der er skjulte utætheder i varmesystemet, som kan give problemer med råd og svamp.
• Om gulvvarmeslanger ligger rigtigt, så varmen fordeles bedst muligt.
• Om elinstallationer er udført korrekt, så de ikke overophedes.

Undersøgelsen foregår, ved at man gennemgår huset (tager et billede af huset) med et særligt kamera, som er temperaturfølsomt og som kan registrere  temperaturforskelle på blot 0,1 grad – kameraet registrerer infrarøde tilbagestrålinger.

På billedet (nederst) kan man se temperaturen på overfladen (Derefter kan man på en skærm se et billede af temperaturen på husets overflader.) Der, hvor overfladen er koldest, er farven grøn eller blå, og der, hvor den er varmest, er farven rød eller gul.

På et termografibillede, der er taget af huset udefra, vil de røde og gule farver vise, hvor der slipper varme ud af huset. En varm overflade er nemlig tegn på, at der er en utæthed, en kuldebro eller et sted, som er dårligt isoleret. På et termografibillede, som er taget inde fra huset, vil blå og grønne farver vise, hvor kulden kommer ind i huset.